(0254)3-921-668
75, Trường Chinh, Phú Mỹ, BRVT
phumyquocte@gmail.com

Dự Án