Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Công ty Phú Mỹ Quốc Tế  và Ths. Lương y Thanh Tuấn đã được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

 Đó là những minh chứng sống động, khẳng định những đóng góp quan trọng của Ông Nguyễn Thanh Tuấn trong sự nghiệp phát triển các ngành dịch vụ, góp phần tích cực vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc.

                     Giải thưởng Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Cúp vàng thương hiệu Việt

Nhà Thuốc Thanh Tuấn nhận Cúp Vàng Thương Hiệu Việt

: Liên hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

 : 12-10-2011

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2011

Giải thưởng Sao vàng Đất việt 2011 

: Bộ khoa học công nghệ & cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

: 15-10-2011

Mời Bạn Xem Thêm:

Thông điệp Ông Nguyễn Thanh Tuấn gửi khách hàng

Giới thiệu tổng quan công ty