LOGO VÀ TÊN THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ QUỐC TẾ

ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

Theo Ông Nguyễn Thanh Tuấn, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được Cục Bản quyền Tác giả thuộc Bộ VHTT&DL cấp ngày 16/04/2014 cho tác phẩm “Logo Tập đoàn Phú Mỹ Quốc Tế” là tác phẩm của 2 tác giả gồm Ông Nguyễn Thanh Tuấn và CV Phát triển IT Vũ Văn Việt. Giấy chứng nhận này được cấp cho chủ sở hữu và được bảo hộ bản quyền tại Việt Nam.

Thương hiệu PmiGroup

 Logo “Logo Tập đoàn Phú Mỹ Quốc Tế” được đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty SBLaw, giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả Việt Nam cấp cho Đông y Thanh Tuấn đã thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản trí tuệ của Phú Mỹ Quốc Tế.

Các hành vi sao chép, sử dụng tác phẩm trái phép dù chỉ là một phần rất nhỏ trong tác phẩm “Logo Tập đoàn Phú Mỹ Quốc Tế” cũng có thể bị coi là hành vi xâm phạm bản quyền. Khi đó, Tập đoàn Phú Mỹ Quốc Tế có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tác phẩm này, thậm chí là xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Mời Bạn Xem Thêm:

Thông điệp Ông Nguyễn Thanh Tuấn gửi khách hàng

Giới thiệu tổng quan công ty